Dobrý večer, dnes je pondělí 15. července 2024, svátek má Jindřich
ELIS
Elektronický výukový systém

Jednoduchá webová aplikace určená k elektronickému školení. Přístup do systému ELIS je rozdělen na školitelský, administrátorský a uživatelský.

Školitelský přístup nabízí školitelům možnost vytvářet jednotlivá školení modulární formou. Školitel si vytváří sadu prezentací, otázek a odpovědí, které může vkládat do připravovaných školení, nastavuje administrátorský účet organizacím a definuje parametry školení, jako je například nastavení výukové části (kontrolní otázky, časové omezení, ...), testovací části (náhodné otázky, počet otázek, vyžadované procento správných odpovědí, ...) a další.

Administrátorský přístup umožňuje spravovat uživatelské přístupy v rámci organizace, generovat reporty, tisknout osnovu, prezenční listinu a osvědčení školených osob atd.

Uživatelský přístup po přihlášení zobrazuje školené osobě seznam školení, která má absolvovat nebo již absolvoval, včetně stavu jednotlivých školení. Po úspěšném absolvování školení si uživatel může stáhnout a vytisknout osvědčení ve formátu PDF. Pokud školený nedosáhne potřebné úspěšnosti, má možnost znovu se pokusit o absolvování školení (podle nastavení jednotlivých školení).

Systém má automaticky nastavené připomínání neabsolvovaných školení v přednastavených časových intervalech. Samozřejmostí je generování reportů o vytvořených uživatelských účtech pro potřeby fakturace.

Vstupy

Webové rozhraní

Výstupy

Webový prohlížeč, e-mail, certifikáty a další dokumenty (PDF)

Použité technologie

PHP, MySQL, JavaScript, AJAX, PDF

Cena

  • jednorázová platba od 20.000,- Kč
  • měsíční pronájem od 1.000,-Kč
  • poplatek za uživatele a školení od 120,- Kč
  • individuální dohoda

Reference

Nestlé, Autodesk, Great United Trading, Algotech, Marca CZ, Mandarin Oriental Hotel

Galerie

Administrace.png
Administrace.png
Kontrolni_otazka.png
Kontrolni_otazka.png
Osnova.png
Osnova.png
Osvedceni.png
Osvedceni.png
Prehled_skoleni.png
Prehled_skoleni.png
Prezencni_listina.png
Prezencni_listina.png
Reporty.png
Reporty.png
Skoleni.png
Skoleni.png

Provozovatelem těchto internetových stránek je Jakub Melzoch, IČO: 63948052, se sídlem Kafkova 1458/51, 160 00 Praha 6,
zapsáno u MČ Praha 6, ÚMČ OŽ, čj: ŽO/0051215/98/Rac/001.