Dobrý večer, dnes je pondelok 15. júla 2024, sviatok má Henrich
Řešení
Historie

2002: První komerční webová aplikace byla jednoduchou stránkou, která měla za úkol sdílet informace mezi globálním rejdařem Maersk Line (konkrétně jeho divizí Maersk Intermodal Europe) a významným zákazníkem firmou Foxconn. Korporátní politika obou společností nepovolovala jakékoli lokální úpravy systémů, proto byl potřeba externí dodavatel a jeho řešení. E-FOX se tak stal jakýmsi můstkem mezi systémy obou společností. Na straně Maersku se nejprve pomocí reportů exportovaných z globálního systému vkládaly data do databáze (příjezdy kontejnerů do Evropy – loď, přístav, ETA, …), na straně Foxconnu se provádělo stanovování priorit kontejnerů z hlediska finální dodávky do výroby. Následovaly informace o skutečném příjezdu do přístavu, clení, naložení na vlak, vnitrozemský terminál, datum, čas a přesné místo dodání atd. Systém pochopitelně nefungoval jen jako obyčejná tabulka, ale na základě různých podkladů například kontroloval správnou časovou posloupnost jednotlivých dopravních úseků. Postupem času přibyly v rámci Maersk Line další aplikace, které například sdílely data o vlacích vypravovaných mezi oceánskými přístavy a vnitrozemskými terminály (E-TRAIN) a dispečerský systém (E-TRUCK), který poskytuje informace všem partnerům zúčastněným v první a poslední míli (svoz/rozvoz kontejnerů od/k zákazníkům). Tyto systémy byly propojeny tak, aby jednou zadaná data nebylo potřeba znovu vkládat do jiného systému.

Aplikací postupně přibývalo, některé z různých důvodů ztratily svůj význam a zanikly. Zároveň se rozvíjely požadavky na systém a zdokonalovala se technologie. Některé systémy jsou provozovány na lokálních sítích, většina na společném portálu S4L.cz. V současnosti je v provozu několik desítek různých systémů. Jsou mezi nimi primitivní aplikace sbírající data z ručně vyplňovaných formulářů, které data pouze přehledně interpretují, až po sofistikované systémy s prvky umělé inteligence, optimalizující procesy, napojené na data z různých zdrojů, automaticky generující reporty v pravidelných časových úsecích nebo na základě událostí,…

Provozovatelem těchto internetových stránek je Jakub Melzoch, IČO: 63948052, se sídlem Kafkova 1458/51, 160 00 Praha 6,
zapsáno u MČ Praha 6, ÚMČ OŽ, čj: ŽO/0051215/98/Rac/001.